IPv6 Portál.cz

Přidat nový záznam

Webhosting
pokud se výrazně liší značka služby a jméno subjektu, uveďte značku do závorky za jméno, např. „Pavel Koudelka (XXL net)“
pro potvrzení přidání záznamu; nezveřejňuje se a uchovává šifrovaný pouze 1 měsíc

Instrukce pro vkládání dodatečného textu

Abychom udrželi záznamy dostatečně kvalitní, je potřeba, abyste se řídili následujícími instrukcemi.

  • Do pole pro text vkládáte pouze text – pokud e-maily obsahují citační značky, hlavičky apod., tak je potřeba je odstranit.
  • Jednotlivé zprávy z komunikace vkládejte postupně pod sebe, oddělujte třemi spojovníky („---“) z obou stran doplněnými přázdným řádkem. Jako první vkládejte zprávu nejstarší a jako poslední naopak zprávu nejnovější. Můžete vložit i text zprávy, ve které se ptáte.
  • Pokud je podpora IPv6 deklarována na webu poskytovatele, nemusíte žádný text vkládat.
  • Pokud máte s poskytovatelem osobní zkušenost, můžete se podělit o způsob jeho implementace IPv6 aj.